Fiscale strategie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Fiscale Strategie van Worldpay Group plc en haar dochterondernemingen ("Worldpay" of "Group") per 19 juli 2017.

Wij voldoen aan de fiscale wetgeving en praktijken in alle gebieden waar wij actief zijn, waaronder het Verenigd Koninkrijk, waar het merendeel van onze bedrijfsactiviteiten plaatsvindt. Naleving betekent voor ons het betalen van de juiste belastingbedragen op de juiste plaats op het juiste moment met daarbij openbaarmaking van alle relevante feiten en omstandigheden aan de fiscus en verzoeken om vrijstellingen en stimuleringsmaatregelen, voor zover beschikbaar.

In het structureren van onze commerciële activiteiten zullen wij - naast andere factoren - de fiscale wetgeving van de landen waarin wij actief zijn in acht nemen met het oog op waardemaximalisering op een duurzame basis voor onze aandeelhouders. Elke belastingplanning die ondernomen wordt, zal commerciële en economische betekenis hebben en zal rekening houden met mogelijke gevolgen voor onze reputatie en bredere doelen. Wij zullen geen bedachte of kunstmatige planning ondernemen.

Gezien de omvang van onze activiteiten en de omvang van de fiscale verplichtingen, zullen zich van tijd tot tijd onvermijdelijk risico's voordoen met betrekking tot de interpretatie van de fiscale wetgeving en de aard van onze compliance-regelingen. We stellen ons proactief tot doel om deze risico's te identificeren, te evalueren, te beheren en te bewaken om te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de risicobereidheid van de groep. Wanneer er sprake is van grote onzekerheid of complexiteit in verband met een risico, kan extern advies worden ingewonnen.

We gaan met eerlijkheid, integriteit, respect en redelijkheid met de fiscus om, inclusief de HMRC, en in de geest van coöperatieve compliance. Wij zijn waar we het niet eens met een uitspraak of beslissing van de belastingdienst bereid om te procederen, maar zullen eerst proberen om een betwiste zaak door middel van proactieve en transparante discussie en onderhandeling op te lossen.

Deze strategie is in lijn met de Worldpay Way en is goedgekeurd door en eigendom van en staat onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Met de publicatie van deze verklaring wordt geacht voldaan te zijn aan Worldpay's statutaire verplichting onder paragraaf 16(2), schema 19, van de Financiële acte 2016 voor het jaar dat eindigt op 31 december 2017.